Vyberte stránku

Využití ochranné doby k úvěru

Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr a v důsledku epidemie koronaviru jste se dostali do těžkostí se splácením, umožníme Vám zdarma využití ochranné doby (odklad splátek) do 31. října 2020.

  • Můžete požádat o ochrannou dobu do 31. října 2020.
  • Odklad splátek je účinný od následujícího měsíce po podání žádosti.
  • Zákonný odklad se nevztahuje na úvěry, které byly k 26. březnu 2020 po splatnosti více jak 30 dnů, na úvěry poskytnuté po tomto termínu, na operativní leasingy a na revolvingové úvěry.

Žádost o využití ochranné doby (odklad splátek)
lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.
Podat žádost online

Informace k možnostem odložení splátek
v souvislosti s koronavirovou epidemií.
Časté dotazy

Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru
na telefonu 956 785 111 nebo emailu info@sautoleasing.cz

Informace k možnostem odložení splátek

Kdo může o odklad splátek požádat?

Požádat o odložení splátek mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží a smluvní vztah s námi uzavřeli před 26. březnem 2020.

Jak mohu o odklad splátek požádat?

Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář, kterým požádáte o ochrannou dobu na www.sautoleasing.cz nebo www.csas.cz.

Jaká je délka ochranné doby?

Ochranné lhůty existují dvě. Tzv. zkrácená do 31.7.2020 a standardní do 31.10.2020.

Co odklad splátek znamená?

Fyzické osoby budou po dobu využití ochranné doby hradit pouze pojistné. Úvěrová smlouva bude prodloužena o počet odložených splátek a úroky za délku ochranné doby. Právnické osoby hradí po dobu ochranné doby pojistné a úroky.

Bude se úvěr po dobu odkladu úročit?

Ano, spotřebitelské úvěry budou úročeny zákonnou sazbou. Podnikatelské úvěry budou úročeny sazbou sjednanou ve smlouvě. Úrok za dobu odkladu bude pro fyzické osoby splatný v posledních splátkách. Právnické osoby hradí úrok průběžně v ochranné době.

Kolik splátek je možné odložit?

Umožníme Vám odklad splátek dle Vámi vybrané ochranné doby, tj. do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Odklad splátek je účinný od následujícího měsíce po podání žádosti. Příklad: Pokud požádáte o ochrannou dobu 20.4.2020, odložíme Vám již květnovou splátku.

Mohu požádat o odložení splátek mimo ochrannou dobu?

Ne. Ochranná doba je účinná od následujícího měsíce po doručení žádosti a délka jejího trvání je omezena do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Jako první je možné odložit splátku v květnu a jako poslední je možné odložit splátku v říjnu 2020.

Mohu požádat o odklad na kratší dobu, např. do 31.8.2020?

Ne. Ochranná doba je účinná od následujícího měsíce po doručení žádosti a délka jejího trvání je omezena do 31.7.2020 nebo 31.10.2020.

Je odklad splátek zpoplatněn?

Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Změny budou prováděny zdarma.

Budu mít kvůli odkladu splátek / využití ochranné doby negativní záznam v registru?

Pokud Vaše závazky nebyly po splatnosti k 26.3.2020 déle jak 30 dnů, nebude mít poskytnutý odklad negativní dopad do registrů klientských informací.

Mohu požádat o odklad splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?

Ano, využít ochrannou dobu můžete, pokud Vaše závazky / splátky nebyly k datu 26.3.2020 více jak 30 dnů po splatnosti.

Mohu o odklad požádat znovu, pokud jsem využil původní nabídky odkladu?

Ano, opětovně mohou požádat o odložení splátek i klienti, kteří využili nabídky odkladu v předchozích dnech a měsících. Naše původní dohoda k datu účinnosti ochranné doby pozbývá platnosti.

Kdy obdržím nový splátkový kalendář?

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s velkým počtem žádostí ze strany klientů garantujeme provedení změny nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, resp. oznámení o využití ochranné doby.

Mám více úvěrů, mohu využít odklad splátek na všech?

Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrech uzavřených do 26.3.2020.

Kdy není možné odklad splátek provést?

U produktů operativního leasingu není možné z povahy produkty odklad realizovat. Úplný odklad splátky není možné provést, pokud ve splátce hradíte pojištění. Pojistné musí být pravidelně hrazeno.

Mám úvěr u s Autoleasing i Erste Leasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?

Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odložení splátky zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti Erste Leasing můžete provést zde.